EIT-HEADER

НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

IMG_9319

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

email-alert-popup-reminder-concept_WEB

Важна информация до членовете на ННП – ИР

Prof1024_1

Участие на проф. д-р В. Попов в срещата на върха на ООН по хранителни системи

IMG_7096

Първа партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата

email-alert-popup-reminder-concept_WEB

Европейски инициативи в сферата на земеделието и храните

email-alert-popup-reminder-concept_WEB

Нова информация за приложението на дигиталните технологии в агро-хранителните вериги

UN-Pre-Summitt Rome 2021 - Prof. V.Popov

Участие на Проф. д-р В. Попов в Предварителна среща на върха на ООН по хранителни системи

EIT_FOOD_200_200

EIT Food Accelerator Network

eu_2203429b

X-та генерална асамблея на LIFEWATCH ERIC