м. Юли

  • 14-16 юли 2022 – Работна среща на пакети 1.1 и 1.4 – Русе
  • 20-22 юли 2022 – International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH)
  • 25 юли 2022 – International Conference on Radiation in various fields of research – RAD 2022 – 10th Jubilee Spring Edition
  • 28-30 юли 2022 – IEEE International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies

м. Август

м. Септември

  • 19-23 септември 2022 – Twenty-Second International Conference on Quantum Electronics „Laser Physics and Applications“

м. Октомври

  • 6-9 октомври 2022 – AGROSYM 2022
  • 12-14 октомври 2022 – 4th International Symposium of Agriculture and Food, Ohrid, Norht Macedonia
  • 27-29 октомври 2022 – 61-ва Научна конференция на Русенски университет и Съюз на уечените – Русе

м. Ноември

  • 1-2 ноември 2022 – Семинар на тема: „Влияние на начините на обработка на почвата и на отглежданите земеделски култури върху интензивното отделяне на парникови газове“.