The International Artificial Intelligence Summit 2023

Governments are in a race to adopt national policies and develop global regulatory cooperation as the development of artificial intelligence (AI) continues to build at speed, and in the wake of the rapid advances in generative AI. International regulatory cohesion can lead to improved outcomes, particularly where there is close cooperation between policymakers, industry, civil society, and other stakeholders. Several initiatives promoting international cooperation are underway, including the OECD, the…

ПОКАНА – ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ НА ПРОГРАМАТА „РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ДОЛИНИ ЗА БИОИКОНОМИКА И ХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

„Регионални иновационни долини за биоикономика и хранителни системи“ е инициатива на Европейската комисия, която ще допринесе за Новата Европейска Иновационна Програма и нейното пилотно действие за изграждане на 100 регионални долини за дълбокотехнологични иновации. Тези „долини“ имат значителен потенциал да подкрепят и ускорят разгъръщането на биоикономиката в регионите, където хората живеят и работят. Те също така ще се занимават с иновационното неравенство в ЕС, със специално внимание към страните от Централна и Източна Европа. Събитието…

Info webinar for startups in AgriTech

On 4th May 2023 at 10 AM CET, we’ll be answering all your burning questions about applying for the X2.0 and our OC2 – AgriTech live on air. Join Zoom Webinar: us02web.zoom.us/j/82617716490 If you’re thinking of applying, or are already half-way through your application for X2.0, then this webinar is for you. Join X2.0 Open Call Manager, Nika Levikov (F6S), to find out: – What it’s like to take part…

Покана „Отворена наука“

Уважаеми колеги, Кампания „Обща селскостопанска политика: Говори науката“ Ви кани на форум „Отворена наука“, посветен на иновациите в селското стопанство, в рамките на Националния младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“. С участието на: Петя Иванова, управленски екип на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ (АБНТ) Елена Боевска, софтуерна компания „Предистик“ Проф. Стефка Атанасова, Тракийски университет, Стара Загора Събитието е насочено към учени и изследователи, агро специалисти, студенти, изучаващи аграрни науки, фермери и…

НОВ КОНКУРС за финансиране на проекти – НАУКА С БЪДЕЩЕ

Обявява се третото издание на конкурса ни „Наука с бъдеще“! ***Този път на фокус са биотехнологиите, изкуственият интелект (AI) и умните технологии.  Търсим проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката.  Основната цел на конкурса е да насърчи и…

Кандидатстването за EIT Jumpstarter 2023 е отворено!

EIT Jumpstarter е програма за ускорен старт за предприемачи, насочена към насърчаване на иновации и предприемачески начинания в областта на науката и технологиите в Централна и Източна Европа. Програмата е част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който е финансиран от Европейската комисия. EIT Jumpstarter има за цел да подкрепи екипи от предприемачи в разработването на техните идеи и превръщането им в успешни бизнес проекти. Програмата съдържа обучителни…

Конкурси и програми на EIT-Food за 2023

EIT Food е инициатива на Европейския институт за иновации и технологии, която има за цел да подпомага иновативните идеи в областта на хранителните продукти и услуги, както и да насърчава прехода към кръговата и устойчива икономика в хранителния сектор. EIT Food предлага финансиране за предприемачи в различни форми, като например: Инкубационни програми – EIT Food предлага инкубационни програми, които са специално разработени за да помогнат на предприемачи да развият идеите…

Полезна информация

Полезна Информация: https://www.cbe.europa.eu/news/new-book-describes-bio-based-industries-successes-2014 https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-workshop-innovative-arable-crop-protection-using-pesticides-sustainably-2023-04-20_en https://learning.eitfood.eu/ https://www.gov.ie/en/publication/9a7e1-the-bioeconomy/# https://eit-virtualcampus.eu/ https://www.digitalfoodlab.com/ https://biofruitnet.eu/ https://www.eitfood.eu/news/doing-agfood-business-in-cee-and-southern-europe-guides https://www.eitfood.eu/files/EIT-Food-Bulgaria-Start-up-Guide.pdf https://bevine.wine/ https://trapview.com/ https://www.eu-startups.com/2022/12/10-european-agritech-startups-promoting-sustainable-development/ https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2668en/ Нови Европейски конкурси: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-widening-participation-and-spreading-excellence_en https://www.startups.china2ceec.org/ https://www.eitfood.eu/news/now-open-call-for-paid-test-beds-in-test-farms

Horizon Europe Cluster 6 Brokerage Event – Calls 2023

Уважаеми, колеги, Мрежата от национални звена за контакт за Клъстер 6, CARE4BIO, ви кани да участвате във виртуалното събитие за работа в мрежа за предстоящите покани за 2023 г. в Хоризонт Европа – Клъстер 6: Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда! Събитята, в които можете да се включите са: – информационно събития за представяне на годишната програма на Хоризонт Европа, Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство…

Horizon Europe info day – Research Infrastructures

Horizon Europe’s Research Infrastructures actions support the development of an integrated, inter-operable and effective ecosystem of Research Infrastructures and Technology Infrastructures in Europe. The info day will focus on the 2023 calls of the Work programme 2023-2024, for its different destinations: INFRADEV – aiming to develop, consolidate and optimise the European research infrastructures landscape, and maintain global leadership INFRASERV – offering Research Infrastructures services to support health research, accelerate the…