Представяне на EIT на 19 Европейска седмица на регионите и градовете

На 12 октомври 2021 г. EIT ще представи на заинтересованите страни от европейските региони и градове за периода 2021-2027 г. изграждането на иновационен капацитет, със специален акцент върху засилената регионална схема за иновации на EIT (EIT RIS) и новата инициатива на EIT HEI: Изграждане на капацитет за иновации за висшето образование. Ще се проведе и дебат относно взаимодействието между национални, регионални и местни инициативи, европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)…

Участието на РСТ-ТТО в онлайн семинара „Satellite Earth Observation data supporting smart and resilient agriculture: the e-shape services“

На 1 октомври 2021г. офисът за трансфер на технологии – Риск Спейс Трансфер „РСТ-ТТО“ , БАН ще представи дейностите по работен пакет 2.2 „Използване на данни от наблюдения на Земята“ от Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на онлайн семинара: „Satellite Earth Observation data supporting smart and resilient agriculture: the e-shape services“. Събитието се провежда в рамките на международната конференцията „Smart Farming Conference”, част от „Photonic Applications Week” и се организира…

Работна среща по ННП-Интелигентно растениевъдство

Ръководството на ИС на ННП-Интелигентно растениевъдство има удоволствието да Ви покани на първата работна среща на екипите по програмата, която ще се проведе на 02-03 септември 2021 г. от 09.30 ч. в зала „Вапцаров“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. По време на срещата ще се представи и обсъди напредъкът в изпълнението на задачите по програмата, както връзката между отделните екипи по работните пакети. Желаещите да присъстват на събитието…

The future of organic food

This edition under the motto ‘The future of organic food’ taking place from 30 September-1 October 2021 online & live from Warsaw, Poland is organised by IFOAM Organics Europe in collaboration with the Polish Chamber of Organic Food. The 2021 edition of the Organic Food Conference is the go-to place particularly for organic food processors, retailers, traders, importers and control bodies, and will cover, among others: – The European Green…

The future of organic food

This edition under the motto ‘The future of organic food’ taking place from 30 September-1 October 2021 online & live from Warsaw, Poland is organised by IFOAM Organics Europe in collaboration with the Polish Chamber of Organic Food. The 2021 edition of the Organic Food Conference is the go-to place particularly for organic food processors, retailers, traders, importers and control bodies, and will cover, among others: – The European Green…

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения: ERC-2022-SyG (Synergy Grant) Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК. Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време) Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК. Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК. ERC-2022-PoC1 (Proof of Concept Grant) Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е…

ICENAS 2021 – International conference on engineering, natural and applied science

THE ICENAS 2021 CONFERENCE will provide a distinguished international environment to promote innovative research ideas from related fields and offer a forum for the exchange of information on good practices disseminating fruitful experiences on recent developments emphasizing both theory and praxis among scientists, researchers, engineers, and experts. THE CONFERENCE WILL BE ORGANIZED BY THE _INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY_ IN COLLABORATION WITH THE DEPARTMENTS…

Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България

Клийнтех България има удоволствието да ви покани на събитието Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България, което ще се проведе на 07.07.2021 г. от 14.00 ч. в сграда Бизнес Инкубатор на София Тех Парк, зала The Venue. Като част от програмата ще бъдат обсъдени въпросите за кръговата икономика през призмите на националните приоритети, биоикономиката и политиките на Европейския съюз. Прикачена можете да намерите програмата. На събитието ще може…

„Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, участва като партньор за България в двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. „Copernicus Masters“ (https://copernicus-masters.com) и „Galileo Masters“ (https://galileo-masters.eu) са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от Европейската космическа агенция, с подкрепата на Европейската комисия и организирани от „AZO GmbH“.…

STRENGTH2FOOD FINAL CONFERENCE LAUNCHES ‘SUSTAINABLE FOOD CHOICES’ OPEN ONLINE COURSE AS IT UNVEILS 5-YEAR RESEARCH AND INNOVATION PROJECT RESULTS

The participants followed live presentations on research insights, achieved impacts and recommendations on how to improve current policies and practices around EU Food Quality Schemes (FQSs), Public Sector Food Procurement (PSFP) and Short Food Supply Chains (SFSCs), as well as joining interactive sessions around thematic areas, methodological insights and Horizon2020 knowledge-exchange. The participants followed live presentations on research insights, achieved impacts and recommendations on how to improve current policies and…