RIS Research Infrastructure Network

Join our 2nd cohort, if you are eager to boost your professional competencies, entrepreneurial skills, and strengthen collaboration with food & agriculture eco-systems in your country and EU! Key Features Training based on highly interactive learning methods allows participants to understand the agrifood sector needs and demands relevant to their equipment and R&D infrastructure; Lectures offering insights on how to identify key technological assets and leverage research infrastructure for the…

Магистърски програми EIT FOOD

Отличителният белег на образователните програми на EIT е да предадат на своите студенти не само уменията и знанията, необходими за успех, но и да знаят какво да правят и как да решават реални житейски проблеми, всичко това с предприемачески начин на мислене. Образователните програми на EIT на ниво магистър и доктор, насърчават студентите да станат по-креативни, иновативни и предприемачески ориентирани. EIT Food привлича, развива и дава възможност на таланти да…

СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА НА EFSA – EU-FORA 2.0 (_EUROPEAN FOOD RISK ASSESSMENT FELLOWSHIP PROGRAMME_)

1. Покана за кандидатстване като стипендиант или като обучаваща организация с краен срок 18 МАРТ 2022 Г. Само организациите по чл. 36 (_Регламент_ (_ЕО_) № 178/2002) имат право да кандидатстват като обучаваща организация. Цялата налична информация относно поканата, запис от разяснителната информационна сесия, а също и често срещани „въпроси и отговори“ можете да намерите тук: https://www.efsa.europa.eu/en/… 2. Обществена поръчка за избор на изпълнител за организиране и провеждане на EU-FORA обучения с…

Възможности и ограничения на сценариите за политическа комуникация в областта на безопасността на храните и хигиената на храните

Световното кафене се провежда като част от европейския проект „SafeConsumE“, чиято основна цел е намаляване на здравната тежест от заболявания, причинени от храни чрез ефективни и удобни инструменти и продукти, насочени към потребителя, информационни стратегии, образование и политика за безопасност на храните, адаптирана към най-новите научни открития. В проекта участват 32 различни партньори от 14 държави. Повече за проекта можете да намерите на следната уебстраница: https://safeconsume.eu/ Можете да се регистрирате за…

EIT FOOD – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

The Seedbed Incubator is a six month programme that aims to transform science and technology based innovations, that can help solve global food system challenges, into market-validated businesses. The programme is delivered by world-class EIT Food partner organisations, operating from different regional hub locations Europe The EIT Food Accelerator Network (EIT FAN) is a four-month programme that aims to fast-track science and technology-based innovations that are helping to solve global food system challenges.…

Youth for climate-resilient agriculture competition : apply before 5th February

FAO and IAAS (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences), in collaboration with YPARD (Young Professionals for Young Professionals for Agricultural Development) are pleased to launch the Youth for Climate-Resilient Agriculture Competition (YCRAC) to support and promote youth-led projects aligned with the concept of green and climate-resilient agriculture.  Agricultural sectors are both highly vulnerable to climate change and major contributors to greenhouse gas emissions and land and ecosystems…

The pre-accelerator program to drive the entrepreneurs of tomorrow

The program is implemented by EIT Food, a consortium including European companies, research institutes, and universities, organized as part of the European Institute of Innovation and Technology (EIT), part of the European Commission. EIT Food is the largest European initiative supporting innovations in the agri-food sector. EIT Food programs are co-financed by the European Union as part of the Horizon Europe program.  EIT Food Seedbed supports aspiring entrepreneurs, entrepreneurial academics, and…

Иновативни технологични решения на пазара

Европейският институт за иновации и технологии предлага възможност за кандидатстване за подпомагане на иновативни технологични решения на пазара – срок 14 януари 2022 г. EIT Food кани консорциуми от организации да представят предложения за съвместни дейности, които ще предложат иновативни технологични решения на пазара в селскостопанския сектор. В тази връзка, на 16 декември онлайн ще се проведе Виртуално събитие за партньорства във връзка с процедурата. Тя ви дава възможност да споделите възможни…

EIT Digital Master School

Innovation and entrepreneurship classes and real-time exercises are the red-thread throughout the two-year programmes. Graduating students, therefore, are able to turn deep tech into business. Within the EIT Digital Master School students can choose from seven technical Master School programmes: Autonomous Systems Cloud and Network Infrastructures Data Science Cyber Security Embedded Systems Fintech Human Computer Interaction and Design For more information on selection criteria, admissions process and key deadlines here.