НАУКАТА В ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

На 22.02.2023 г. по време на международното земеделско изложение Агра 2023 се проведе среща-дискусия Науката в интелигентното селско стопанство, част от Форум „Отворена наука“. Представители от Аграрен университет – Пловдив бяха доц. д-р Атанас Севов, декан на факултета по агрономство и гл. ас. д-р Звездомир Желев,  преподавател от катедра Фитопатология. Доц. д-р Атанас Севов представи университета и двете национални научни програми- ННП – Интелигентно растениевъдство и ННП – Интелигентно животновъдство.…

Учени от ННП “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и ННП “Интелигентно растениевъдство” на МОН обсъждаха постигнатите резултати през 2022 г., споделяха добри практики и ресурси

На 28.11.2022 в гр. Хисаря се проведе годишната отчетна среща на колективите от ННП – „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, а на 29.11.2022 се състоя и междинната отчетна среща на колективите по ННП „Интелигентно растениевъдство“. В работата на срещата взеха участие повече от 140 представители на научноизследователската и образователна общност от партньорските организации на Програмите – Аграрен университет-Пловдив, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БАН, Селскостопанска Академия,…

EIT Food Хъб България: 2 години развиваме иновациите в агро-хранителния сектор заедно!

Не само в България, а във всички европейски страни агро-хранителният сектор е изправен пред редица предизвикателства и се нуждае от подкрепа, за да стъпи на съвременни коловози. Именно в отговор на това е създаден Европейски институт за иновации и технологии (ЕИТ) – орган на Европейския съюз, чиято цел е да стимулира иновациите в цяла Европа, като обединява водещи организации от бизнеса, образованието и науката, подпомагайки тяхното по-добро сътрудничество с цел…

Доц. д-р Атанас Севов представи ННП-ИР на конференцията за интелигентно земеделие #AGRO 4.0

На 29.09.2022 г. в Пловдив се проведе конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в бъдещето“, на която Аграрен университет – Пловдив беше официален партньор. Kонференцията беше инициирана от Министерството на земеделието и на нея присъстваха г-н Явор Гечев – министър на земеделието, г-н Александър Пулев – министър на иновациите и растежа, г-жа Светлана Боянова – Председател на Европейски цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ , Кристина Ескенази – Председател…

НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

EIT Food е водещата европейска инициатива за иновации в хранителната индустрия – създадена с цел да трансформира нашата система за хранене. EIT Food е Европейска общност за знания и иновации (WWiI) и част от Европейския институт за иновации и Технологии (EIT), независим орган на ЕС, създаден за насърчаване на иновациите и предприемачеството в цяла Европа. НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И…

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Аграрен университет-Пловдив, координатор на Националната Научна Програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“ (www.nnp-ir.bg), организира и проведе успешно Първата годишна конференция на научноизследователските колективи на Програмата. Конференцията се състоя на 16-ти и 17-ти март 2022 г. в гр. Хисаря. В работата на конференцията взеха участие повече от 110 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на програмата – Аграрен университет-Пловдив, БАН (ИМЕХ, ИИКТ, ИКИТ-ТТО Space technology), Селскостопанска Академия, Тракийски университет…

Важна информация до членовете на ННП – ИР

Tapping the full potential of the digital revolution for agricultural extension: an emerging innovation agenda Digital innovations for the agroecological transition: A user innovation and commons-based approach Are European Food SMEs ready for Artificial Intelligence? Smart Agriculture Solutions support EU Eco-Schemes From Space to Farm: Characterization of Small Farms Using Remote Sensing Data Precision livestock farming approaches in upland systems 2021 European AgriFoodTech Investment Report How can digital traceability increase…

Участие на проф. д-р В. Попов в срещата на върха на ООН по хранителни системи

На 23 септември 2021 г., Проф. В. Попов, Зам.-ректор на АУ-Пловдив взе участие в проведената среща на високо равнище на ООН по хранителни системи (UNFSS). В Панел Б „Indigenous Knowledge IK Research Infrastructure (IKRI)“, Проф. В. Попов представи неговата  и на АУ-Пловдив визия в презентация на тема: „Approaches and instruments to support Indigenous Knowledge at regional/state level.“ UNFSS препоръча пет текущи области на действие за постигане на целите за устойчиво…

Първа партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата

Аграрният университет – Пловдив, координатор на Националната научна програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“, и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна проведоха успешно Първата партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата. Тя бе проведена от 1-ви до 3-ти септември 2021 г. с любезното домакинство на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В Партньорската среща взеха участие повече от 90 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на…

Европейски инициативи в сферата на земеделието и храните

https://www.eitfood.eu/events/event/coalition-for-carbon-farming-journey-european-green-deal-in-action/ https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en https://www.biovision.ch/en/outlook-foodsystemsummit/ https://www.eitfood.eu/blog/post/farming-for-a-better-climate-five-examples-of-regenerative-agriculture-done-well https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08 https://www.sapea.info/topics/sustainable-food/ European Bioeconomy Policy: Stocktaking and future developments Everyone at the Table – Co-creating Knowledge for Food Systems Transformation Нови финансови инструменти за финансиране на кръгови бизнес модели и мащабни иновации