НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

EIT Food е водещата европейска инициатива за иновации в хранителната индустрия – създадена с цел да трансформира нашата система за хранене. EIT Food е Европейска общност за знания и иновации (WWiI) и част от Европейския институт за иновации и Технологии (EIT), независим орган на ЕС, създаден за насърчаване на иновациите и предприемачеството в цяла Европа. НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И…

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Аграрен университет-Пловдив, координатор на Националната Научна Програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“ (www.nnp-ir.bg), организира и проведе успешно Първата годишна конференция на научноизследователските колективи на Програмата. Конференцията се състоя на 16-ти и 17-ти март 2022 г. в гр. Хисаря. В работата на конференцията взеха участие повече от 110 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на програмата – Аграрен университет-Пловдив, БАН (ИМЕХ, ИИКТ, ИКИТ-ТТО Space technology), Селскостопанска Академия, Тракийски университет…

Важна информация до членовете на ННП – ИР

Tapping the full potential of the digital revolution for agricultural extension: an emerging innovation agenda Digital innovations for the agroecological transition: A user innovation and commons-based approach Are European Food SMEs ready for Artificial Intelligence? Smart Agriculture Solutions support EU Eco-Schemes From Space to Farm: Characterization of Small Farms Using Remote Sensing Data Precision livestock farming approaches in upland systems 2021 European AgriFoodTech Investment Report How can digital traceability increase…

Участие на проф. д-р В. Попов в срещата на върха на ООН по хранителни системи

На 23 септември 2021 г., Проф. В. Попов, Зам.-ректор на АУ-Пловдив взе участие в проведената среща на високо равнище на ООН по хранителни системи (UNFSS). В Панел Б „Indigenous Knowledge IK Research Infrastructure (IKRI)“, Проф. В. Попов представи неговата  и на АУ-Пловдив визия в презентация на тема: „Approaches and instruments to support Indigenous Knowledge at regional/state level.“ UNFSS препоръча пет текущи области на действие за постигане на целите за устойчиво…

Първа партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата

Аграрният университет – Пловдив, координатор на Националната научна програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“, и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна проведоха успешно Първата партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата. Тя бе проведена от 1-ви до 3-ти септември 2021 г. с любезното домакинство на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В Партньорската среща взеха участие повече от 90 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на…

Европейски инициативи в сферата на земеделието и храните

https://www.eitfood.eu/events/event/coalition-for-carbon-farming-journey-european-green-deal-in-action/ https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en https://www.biovision.ch/en/outlook-foodsystemsummit/ https://www.eitfood.eu/blog/post/farming-for-a-better-climate-five-examples-of-regenerative-agriculture-done-well https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08 https://www.sapea.info/topics/sustainable-food/ European Bioeconomy Policy: Stocktaking and future developments Everyone at the Table – Co-creating Knowledge for Food Systems Transformation Нови финансови инструменти за финансиране на кръгови бизнес модели и мащабни иновации

Участие на Проф. д-р В. Попов в Предварителна среща на върха на ООН по хранителни системи

На 26 юли в Рим се проведе сесия на тема: Integration of Frontier Technologies and Indigenous Knowledge for Food Systems Transformation (https://caneus.org/unfss2021/), целяща формулиране на потенциална „Глобална изследователска инициатива и хранилище за знания за интегриране на местните знания в хранителните системи“, чрез „превръщане на иновациите в значим стимулиращ фактор“ за трансформация на хранителните системи и мобилизиране на партньорства с голям брой заинтересовани страни, включително потенциални механизми за финансиране с цел…

EIT Food Accelerator Network

EIT Food обяви 60-те силно въздействащи агрохранителни стартиращи компании, които бяха избрани да се присъединят към EIT Food Acceleration Network (EIT FAN) 2021 в своите 6 центъра за иновации в Европа. Тазгодишните участници в EIT FAN бяха избрани от рекорден брой заявления, което го направи най-конкурентната кохорта от създаването на програмата на EIT Food до момента. Над 600 стартиращи компании от целия ЕС и свързаните с него държави бяха оценени…

X-та генерална асамблея на LIFEWATCH ERIC

На проведената на 8 Юли 10-та Генерална Асамблея на Европейската електронна инфраструктура за наука и технологии в областта на биологичното разнообразие и екосистемните изследвания – LifeWatch ERIC https://www.lifewatch.eu/ , бе официално одобрено заявлението на Министерство на Образованието и Науката (МОН) на България за присъединяване към тази инфраструктура. Номинираната партньорска организация от България, под финансовата координация на МОН, е Научната Инфраструктура (НИ) „PlantHealth – Център за диагностика и технологии в здравето на растенията“ https://plant-health.bg/ ,…