X-та генерална асамблея на LIFEWATCH ERIC

На проведената на 8 Юли 10-та Генерална Асамблея на Европейската електронна инфраструктура за наука и технологии в областта на биологичното разнообразие и екосистемните изследвания – LifeWatch ERIC https://www.lifewatch.eu/ , бе официално одобрено заявлението на Министерство на Образованието и Науката (МОН) на България за присъединяване към тази инфраструктура. Номинираната партньорска организация от България, под финансовата координация на МОН, е Научната Инфраструктура (НИ) „PlantHealth – Център за диагностика и технологии в здравето на растенията“ https://plant-health.bg/ ,…

Аграрният университет – Пловдив с важни европейски инициативи

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) проведоха Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което се проведе онлайн на 6 юли 2021 г. https://naukamon.eu/доклад-на-…. В събитието взе участие Зам.ректорът на Аграрният Университет – Пловдив Проф. д-р Владислав Попов, който от м. Септември 2020 г. е делегат на…

Онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”

На 22 юни 2021г. се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”, организирана от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (РСТ-ТТО), който е партньор за България и на двете състезания. Събитието бе открито от г-н Камен Илиев, директор РСТ-ТТО, БАН и от г-жа Яна Балникова, зам.-министър, Министерство на икономиката на Република България. В събитието взеха участие: Даниела Добрева от AZO GmbH (организатор на двете състезанията) –…