Horizon Europe Cluster 6 Brokerage Event – Calls 2023

Уважаеми, колеги,

Мрежата от национални звена за контакт за Клъстер 6, CARE4BIO, ви кани да участвате във виртуалното събитие за работа в мрежа за предстоящите покани за 2023 г. в Хоризонт Европа – Клъстер 6: Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда!

Събитята, в които можете да се включите са:
– информационно събития за представяне на годишната програма на Хоризонт Европа, Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“ за 2023-2024г. и Cluster 6 Info Days
– брокерско събитие за търсене на партньори и създаване на консорциуми за кандидатстване по поканите на годишната програма на Хоризонт Европа, Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“ за 2023г.

Участието в събитията е възможно след регистрация. За повече информация и регистрация посетете електроната страница- https://he-2023-cluster6.b2match.io/.

Събитието е безплатно, но регистрацията и активирането на профил са задължителни за участие. Профилите на регистрантите ще бъдат валидирани, за да се гарантира, че отговарят на определени стандарти за качество, с оглед на по-ефективното намиране на партньори.