НОВ КОНКУРС за финансиране на проекти – НАУКА С БЪДЕЩЕ

Обявява се третото издание на конкурса ни „Наука с бъдеще“! ***Този път на фокус са биотехнологиите, изкуственият интелект (AI) и умните технологии.  Търсим проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката.  Основната цел на конкурса е да насърчи и…

Кандидатстването за EIT Jumpstarter 2023 е отворено!

EIT Jumpstarter е програма за ускорен старт за предприемачи, насочена към насърчаване на иновации и предприемачески начинания в областта на науката и технологиите в Централна и Източна Европа. Програмата е част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който е финансиран от Европейската комисия. EIT Jumpstarter има за цел да подкрепи екипи от предприемачи в разработването на техните идеи и превръщането им в успешни бизнес проекти. Програмата съдържа обучителни…

Конкурси и програми на EIT-Food за 2023

EIT Food е инициатива на Европейския институт за иновации и технологии, която има за цел да подпомага иновативните идеи в областта на хранителните продукти и услуги, както и да насърчава прехода към кръговата и устойчива икономика в хранителния сектор. EIT Food предлага финансиране за предприемачи в различни форми, като например: Инкубационни програми – EIT Food предлага инкубационни програми, които са специално разработени за да помогнат на предприемачи да развият идеите…

НАУКАТА В ИНТЕЛИГЕНТНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

На 22.02.2023 г. по време на международното земеделско изложение Агра 2023 се проведе среща-дискусия Науката в интелигентното селско стопанство, част от Форум „Отворена наука“. Представители от Аграрен университет – Пловдив бяха доц. д-р Атанас Севов, декан на факултета по агрономство и гл. ас. д-р Звездомир Желев,  преподавател от катедра Фитопатология. Доц. д-р Атанас Севов представи университета и двете национални научни програми- ННП – Интелигентно растениевъдство и ННП – Интелигентно животновъдство.…

Полезна информация

Полезна Информация: https://www.cbe.europa.eu/news/new-book-describes-bio-based-industries-successes-2014 https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news-events/events/eu-cap-network-workshop-innovative-arable-crop-protection-using-pesticides-sustainably-2023-04-20_en https://learning.eitfood.eu/ https://www.gov.ie/en/publication/9a7e1-the-bioeconomy/# https://eit-virtualcampus.eu/ https://www.digitalfoodlab.com/ https://biofruitnet.eu/ https://www.eitfood.eu/news/doing-agfood-business-in-cee-and-southern-europe-guides https://www.eitfood.eu/files/EIT-Food-Bulgaria-Start-up-Guide.pdf https://bevine.wine/ https://trapview.com/ https://www.eu-startups.com/2022/12/10-european-agritech-startups-promoting-sustainable-development/ https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2668en/ Нови Европейски конкурси: https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-widening-participation-and-spreading-excellence_en https://www.startups.china2ceec.org/ https://www.eitfood.eu/news/now-open-call-for-paid-test-beds-in-test-farms

Учени от ННП “Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и ННП “Интелигентно растениевъдство” на МОН обсъждаха постигнатите резултати през 2022 г., споделяха добри практики и ресурси

На 28.11.2022 в гр. Хисаря се проведе годишната отчетна среща на колективите от ННП – „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, а на 29.11.2022 се състоя и междинната отчетна среща на колективите по ННП „Интелигентно растениевъдство“. В работата на срещата взеха участие повече от 140 представители на научноизследователската и образователна общност от партньорските организации на Програмите – Аграрен университет-Пловдив, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, БАН, Селскостопанска Академия,…

EIT Food Хъб България: 2 години развиваме иновациите в агро-хранителния сектор заедно!

Не само в България, а във всички европейски страни агро-хранителният сектор е изправен пред редица предизвикателства и се нуждае от подкрепа, за да стъпи на съвременни коловози. Именно в отговор на това е създаден Европейски институт за иновации и технологии (ЕИТ) – орган на Европейския съюз, чиято цел е да стимулира иновациите в цяла Европа, като обединява водещи организации от бизнеса, образованието и науката, подпомагайки тяхното по-добро сътрудничество с цел…

Horizon Europe Cluster 6 Brokerage Event – Calls 2023

Уважаеми, колеги, Мрежата от национални звена за контакт за Клъстер 6, CARE4BIO, ви кани да участвате във виртуалното събитие за работа в мрежа за предстоящите покани за 2023 г. в Хоризонт Европа – Клъстер 6: Храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна среда! Събитята, в които можете да се включите са: – информационно събития за представяне на годишната програма на Хоризонт Европа, Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство…

Horizon Europe info day – Research Infrastructures

Horizon Europe’s Research Infrastructures actions support the development of an integrated, inter-operable and effective ecosystem of Research Infrastructures and Technology Infrastructures in Europe. The info day will focus on the 2023 calls of the Work programme 2023-2024, for its different destinations: INFRADEV – aiming to develop, consolidate and optimise the European research infrastructures landscape, and maintain global leadership INFRASERV – offering Research Infrastructures services to support health research, accelerate the…

Доц. д-р Атанас Севов представи ННП-ИР на конференцията за интелигентно земеделие #AGRO 4.0

На 29.09.2022 г. в Пловдив се проведе конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в бъдещето“, на която Аграрен университет – Пловдив беше официален партньор. Kонференцията беше инициирана от Министерството на земеделието и на нея присъстваха г-н Явор Гечев – министър на земеделието, г-н Александър Пулев – министър на иновациите и растежа, г-жа Светлана Боянова – Председател на Европейски цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ , Кристина Ескенази – Председател…