Първа партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата

Аграрният университет – Пловдив, координатор на Националната научна програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“, и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна проведоха успешно Първата партньорска среща-семинар на научноизследователските екипи на програмата. Тя бе проведена от 1-ви до 3-ти септември 2021 г. с любезното домакинство на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. В Партньорската среща взеха участие повече от 90 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на…

Работна среща по ННП-Интелигентно растениевъдство

Ръководството на ИС на ННП-Интелигентно растениевъдство има удоволствието да Ви покани на първата работна среща на екипите по програмата, която ще се проведе на 02-03 септември 2021 г. от 09.30 ч. в зала „Вапцаров“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна. По време на срещата ще се представи и обсъди напредъкът в изпълнението на задачите по програмата, както връзката между отделните екипи по работните пакети. Желаещите да присъстват на събитието…

The future of organic food

This edition under the motto ‘The future of organic food’ taking place from 30 September-1 October 2021 online & live from Warsaw, Poland is organised by IFOAM Organics Europe in collaboration with the Polish Chamber of Organic Food. The 2021 edition of the Organic Food Conference is the go-to place particularly for organic food processors, retailers, traders, importers and control bodies, and will cover, among others: – The European Green…

Европейски инициативи в сферата на земеделието и храните

https://www.eitfood.eu/events/event/coalition-for-carbon-farming-journey-european-green-deal-in-action/ https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en https://www.biovision.ch/en/outlook-foodsystemsummit/ https://www.eitfood.eu/blog/post/farming-for-a-better-climate-five-examples-of-regenerative-agriculture-done-well https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08 https://www.sapea.info/topics/sustainable-food/ European Bioeconomy Policy: Stocktaking and future developments Everyone at the Table – Co-creating Knowledge for Food Systems Transformation Нови финансови инструменти за финансиране на кръгови бизнес модели и мащабни иновации

The future of organic food

This edition under the motto ‘The future of organic food’ taking place from 30 September-1 October 2021 online & live from Warsaw, Poland is organised by IFOAM Organics Europe in collaboration with the Polish Chamber of Organic Food. The 2021 edition of the Organic Food Conference is the go-to place particularly for organic food processors, retailers, traders, importers and control bodies, and will cover, among others: – The European Green…

Участие на Проф. д-р В. Попов в Предварителна среща на върха на ООН по хранителни системи

На 26 юли в Рим се проведе сесия на тема: Integration of Frontier Technologies and Indigenous Knowledge for Food Systems Transformation (https://caneus.org/unfss2021/), целяща формулиране на потенциална „Глобална изследователска инициатива и хранилище за знания за интегриране на местните знания в хранителните системи“, чрез „превръщане на иновациите в значим стимулиращ фактор“ за трансформация на хранителните системи и мобилизиране на партньорства с голям брой заинтересовани страни, включително потенциални механизми за финансиране с цел…

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения: ERC-2022-SyG (Synergy Grant) Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК. Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време) Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК. Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК. ERC-2022-PoC1 (Proof of Concept Grant) Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е…

EIT Food Accelerator Network

EIT Food обяви 60-те силно въздействащи агрохранителни стартиращи компании, които бяха избрани да се присъединят към EIT Food Acceleration Network (EIT FAN) 2021 в своите 6 центъра за иновации в Европа. Тазгодишните участници в EIT FAN бяха избрани от рекорден брой заявления, което го направи най-конкурентната кохорта от създаването на програмата на EIT Food до момента. Над 600 стартиращи компании от целия ЕС и свързаните с него държави бяха оценени…

X-та генерална асамблея на LIFEWATCH ERIC

На проведената на 8 Юли 10-та Генерална Асамблея на Европейската електронна инфраструктура за наука и технологии в областта на биологичното разнообразие и екосистемните изследвания – LifeWatch ERIC https://www.lifewatch.eu/ , бе официално одобрено заявлението на Министерство на Образованието и Науката (МОН) на България за присъединяване към тази инфраструктура. Номинираната партньорска организация от България, под финансовата координация на МОН, е Научната Инфраструктура (НИ) „PlantHealth – Център за диагностика и технологии в здравето на растенията“ https://plant-health.bg/ ,…