Европейски инициативи в сферата на земеделието и храните

https://www.eitfood.eu/events/event/coalition-for-carbon-farming-journey-european-green-deal-in-action/ https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/farm-fork-conference_en https://www.biovision.ch/en/outlook-foodsystemsummit/ https://www.eitfood.eu/blog/post/farming-for-a-better-climate-five-examples-of-regenerative-agriculture-done-well https://read.organicseurope.bio/publication/organic-farming-and-biodiversity/ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-farm2fork-01-08 https://www.sapea.info/topics/sustainable-food/ European Bioeconomy Policy: Stocktaking and future developments Everyone at the Table – Co-creating Knowledge for Food Systems Transformation Нови финансови инструменти за финансиране на кръгови бизнес модели и мащабни иновации

The future of organic food

This edition under the motto ‘The future of organic food’ taking place from 30 September-1 October 2021 online & live from Warsaw, Poland is organised by IFOAM Organics Europe in collaboration with the Polish Chamber of Organic Food. The 2021 edition of the Organic Food Conference is the go-to place particularly for organic food processors, retailers, traders, importers and control bodies, and will cover, among others: – The European Green…

Участие на Проф. д-р В. Попов в Предварителна среща на върха на ООН по хранителни системи

На 26 юли в Рим се проведе сесия на тема: Integration of Frontier Technologies and Indigenous Knowledge for Food Systems Transformation (https://caneus.org/unfss2021/), целяща формулиране на потенциална „Глобална изследователска инициатива и хранилище за знания за интегриране на местните знания в хранителните системи“, чрез „превръщане на иновациите в значим стимулиращ фактор“ за трансформация на хранителните системи и мобилизиране на партньорства с голям брой заинтересовани страни, включително потенциални механизми за финансиране с цел…

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения: ERC-2022-SyG (Synergy Grant) Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК. Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време) Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК. Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК. ERC-2022-PoC1 (Proof of Concept Grant) Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е…

EIT Food Accelerator Network

EIT Food обяви 60-те силно въздействащи агрохранителни стартиращи компании, които бяха избрани да се присъединят към EIT Food Acceleration Network (EIT FAN) 2021 в своите 6 центъра за иновации в Европа. Тазгодишните участници в EIT FAN бяха избрани от рекорден брой заявления, което го направи най-конкурентната кохорта от създаването на програмата на EIT Food до момента. Над 600 стартиращи компании от целия ЕС и свързаните с него държави бяха оценени…

X-та генерална асамблея на LIFEWATCH ERIC

На проведената на 8 Юли 10-та Генерална Асамблея на Европейската електронна инфраструктура за наука и технологии в областта на биологичното разнообразие и екосистемните изследвания – LifeWatch ERIC https://www.lifewatch.eu/ , бе официално одобрено заявлението на Министерство на Образованието и Науката (МОН) на България за присъединяване към тази инфраструктура. Номинираната партньорска организация от България, под финансовата координация на МОН, е Научната Инфраструктура (НИ) „PlantHealth – Център за диагностика и технологии в здравето на растенията“ https://plant-health.bg/ ,…

Аграрният университет – Пловдив с важни европейски инициативи

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) проведоха Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което се проведе онлайн на 6 юли 2021 г. https://naukamon.eu/доклад-на-…. В събитието взе участие Зам.ректорът на Аграрният Университет – Пловдив Проф. д-р Владислав Попов, който от м. Септември 2020 г. е делегат на…

ICENAS 2021 – International conference on engineering, natural and applied science

THE ICENAS 2021 CONFERENCE will provide a distinguished international environment to promote innovative research ideas from related fields and offer a forum for the exchange of information on good practices disseminating fruitful experiences on recent developments emphasizing both theory and praxis among scientists, researchers, engineers, and experts. THE CONFERENCE WILL BE ORGANIZED BY THE _INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY_ IN COLLABORATION WITH THE DEPARTMENTS…

Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България

Клийнтех България има удоволствието да ви покани на събитието Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България, което ще се проведе на 07.07.2021 г. от 14.00 ч. в сграда Бизнес Инкубатор на София Тех Парк, зала The Venue. Като част от програмата ще бъдат обсъдени въпросите за кръговата икономика през призмите на националните приоритети, биоикономиката и политиките на Европейския съюз. Прикачена можете да намерите програмата. На събитието ще може…