Аграрният университет – Пловдив с важни европейски инициативи

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) проведоха Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което се проведе онлайн на 6 юли 2021 г. https://naukamon.eu/доклад-на-…. В събитието взе участие Зам.ректорът на Аграрният Университет – Пловдив Проф. д-р Владислав Попов, който от м. Септември 2020 г. е делегат на…

ICENAS 2021 – International conference on engineering, natural and applied science

THE ICENAS 2021 CONFERENCE will provide a distinguished international environment to promote innovative research ideas from related fields and offer a forum for the exchange of information on good practices disseminating fruitful experiences on recent developments emphasizing both theory and praxis among scientists, researchers, engineers, and experts. THE CONFERENCE WILL BE ORGANIZED BY THE _INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY_ IN COLLABORATION WITH THE DEPARTMENTS…

Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България

Клийнтех България има удоволствието да ви покани на събитието Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България, което ще се проведе на 07.07.2021 г. от 14.00 ч. в сграда Бизнес Инкубатор на София Тех Парк, зала The Venue. Като част от програмата ще бъдат обсъдени въпросите за кръговата икономика през призмите на националните приоритети, биоикономиката и политиките на Европейския съюз. Прикачена можете да намерите програмата. На събитието ще може…

Онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”

На 22 юни 2021г. се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”, организирана от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (РСТ-ТТО), който е партньор за България и на двете състезания. Събитието бе открито от г-н Камен Илиев, директор РСТ-ТТО, БАН и от г-жа Яна Балникова, зам.-министър, Министерство на икономиката на Република България. В събитието взеха участие: Даниела Добрева от AZO GmbH (организатор на двете състезанията) –…

„Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, участва като партньор за България в двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. „Copernicus Masters“ (https://copernicus-masters.com) и „Galileo Masters“ (https://galileo-masters.eu) са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от Европейската космическа агенция, с подкрепата на Европейската комисия и организирани от „AZO GmbH“.…

STRENGTH2FOOD FINAL CONFERENCE LAUNCHES ‘SUSTAINABLE FOOD CHOICES’ OPEN ONLINE COURSE AS IT UNVEILS 5-YEAR RESEARCH AND INNOVATION PROJECT RESULTS

The participants followed live presentations on research insights, achieved impacts and recommendations on how to improve current policies and practices around EU Food Quality Schemes (FQSs), Public Sector Food Procurement (PSFP) and Short Food Supply Chains (SFSCs), as well as joining interactive sessions around thematic areas, methodological insights and Horizon2020 knowledge-exchange. The participants followed live presentations on research insights, achieved impacts and recommendations on how to improve current policies and…