Уважаеми членове на ННП-ИР,

Представяме Ви нова полезна информация, отнасяща се до тематиката на програмата, като се надяваме да се запознаете с нея и да я използвате:

 

UN Biodiversity Lab

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/digital-tools-sustainable-nutrient-management

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/cap-performance-2014-20_en

https://desira2020.eu/wp-content/uploads/2021/08/DESIRA_Boosting-sustainable-digitalisation_webinar_highlights.pdf

https://www.ecoation.com/our-platform

https://www.youtube.com/watch?v=a-ac7Bb_SEA

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/digitising-agriculture

https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/en/

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14735903.2020.1738754

https://www.smartagrihubs.eu/

https://www.roboticsplus.co.nz/kiwifruit-picker

https://www.xarvio.com/global/en/products/scouting.html

https://www.lifewatch.eu

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/

https://www.eitfood.eu/blog/post/top-5-european-food-trends-in-2022

https://www.world-soils.com/

https://agri.bg/novini/fao-34-ot-zemedelskite-ploshchi-sa-degradirali

https://www.eitdigital.eu/