EIT Food стартира обучителен курс – RIS Inspire – Дълбоки технологии в регенеративното земеделие

Обучението е безплатно и е с период на провеждане: 27/11/2023 – 15/12/2023г.

Курсът RIS Inspire – Deep Tech and Regenerative Agriculture е предназначен да ви предостави цялостно разбиране на практиките за регенеративно земеделие и интегрирането на модерни технологии за подобряване на устойчивостта, производителността и устойчивостта в селското стопанство. Курсът е структуриран в продължение на три седмици, с акцент върху изграждането на основни знания през първите две седмици и специализирана експертиза през третата седмица.

Модул 1: Основи на регенеративното земеделие;

Модул 2: Дълбока технологична интеграция и устойчиво управление на ферми;

Модул 3: Специализация и Deep Tech приложения;

Модул 4: Интеграция на екосистемата и бъдещи тенденции;

Модул 5: Представяне и дискусия на проекта Capstone;

Заявете участие.