Възможности и ограничения на сценариите за политическа комуникация в областта на безопасността на храните и хигиената на храните

Световното кафене се провежда като част от европейския проект „SafeConsumE“, чиято основна цел е намаляване на здравната тежест от заболявания, причинени от храни чрез ефективни и удобни инструменти и продукти, насочени към потребителя, информационни стратегии, образование и политика за безопасност на храните, адаптирана към най-новите научни открития. В проекта участват 32 различни партньори от 14 държави. Повече за проекта можете да намерите на следната уебстраница: https://safeconsume.eu/

Можете да се регистрирате за участие в World Café като изпратите имейл с вашите контакти на 22@bfr.bund.de до 11 МАРТ 2022 Г. Събитието е без такса участие като на участниците се покриват пътните разходи.