Доц. д-р Атанас Севов представи ННП-ИР на конференцията за интелигентно земеделие #AGRO 4.0

На 29.09.2022 г. в Пловдив се проведе конференция за интелигентно земеделие #AGRO 4.0 „Поглед в бъдещето“, на която Аграрен университет – Пловдив беше официален партньор.
Kонференцията беше инициирана от Министерството на земеделието и на нея присъстваха г-н Явор Гечев – министър на земеделието, г-н Александър Пулев – министър на иновациите и растежа, г-жа Светлана Боянова – Председател на Европейски цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ , Кристина Ескенази – Председател на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България, представители на Министерство на земеделието, на Министерство на иновациите и растежа, Държавен фонд Земеделие, компании от ИТ сектора, земеделски производители и много други заинтересувани лица.

Обсъдени бяха европейските и национални политики за цифрово земеделие 2021-2027 г., както и възможностите за финансиране на цифровата трансформация на агросектора и селските райони.

     

Доц. Атанас Севов, член на екипите в работни пакети 1.1, 1.2 и 3.1, представи Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“. Дейностите по работните пакети предизвикаха голям интерес сред присъстващите и на база на представените разработки постъпиха редица предложения за съвместна работа и проекти.

Представена беше и новата магистърска програма „Дигитализация и управление на растениевъдството“ към Аграрен университет – Пловдив, която ще стартира за втора година през октомври и вече има първият записан магистър в нея.