Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения:

ERC-2022-SyG (Synergy Grant)

Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК.

Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време)

Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК.

Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК.

ERC-2022-PoC1 (Proof of Concept Grant)

Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК.

Краен за срок за подаване на проектните предложения: 14 октомври 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време)

Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК.

Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК.

Във връзка с публикуваната Работна програма на ERC за 2022 г. ERC официално се присъедини към Декларацията от Сан Франциско за оценка на научните изследвания (DORA). Повече информация за нейните принципи, които ще бъдат спазвани при процеса на оценка на научните изследвания от страна на ERC, може да бъде открита ТУК.