Кандидатстването за EIT Jumpstarter 2023 е отворено!

EIT Jumpstarter е програма за ускорен старт за предприемачи, насочена към насърчаване на иновации и предприемачески начинания в областта на науката и технологиите в Централна и Източна Европа. Програмата е част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), който е финансиран от Европейската комисия.

EIT Jumpstarter има за цел да подкрепи екипи от предприемачи в разработването на техните идеи и превръщането им в успешни бизнес проекти. Програмата съдържа обучителни модули, менторски сесии и състезание за най-добра идея, като победителите получават финансова подкрепа и продължават да работят в рамките на програмата за период от няколко месеца.

EIT Jumpstarter е отворен за всички предприемачи в Централна и Източна Европа, които имат идеи за иновации в областта на науката и технологиите и желаят да ги развият в успешни бизнес проекти.

Програмата е отворена за лица или екипи с иновативни идеи, които искат да развият и структурират своя бизнес модел и да създадат нова компания в хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, енергетика, суровини, градска мобилност, производство или цифров сектор.

Краен срок за кандидатстване 16 април 2023 г.

За повече информация посете страницата на програмата.