НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

EIT Food е водещата европейска инициатива за иновации в хранителната индустрия – създадена с цел да трансформира нашата система за хранене.
EIT Food е Европейска общност за знания и иновации (WWiI) и част от Европейския институт за иновации и Технологии (EIT), независим орган на ЕС, създаден за насърчаване на иновациите и предприемачеството в цяла Европа.

НАРЪЧНИК ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Това ръководство има за цел да помогне на предприемачите и стартиращите фирми в сектора на земеделската и хранително-вкусовата промишленост. Това обаче не е заместител на професионалните съвети и насоки.

Подкрепата за осигуряване на връзка между потребителите с различни предприятия, стартиращи фирми, учени и студенти, е от изключително значение за развитието на иновативни и устойчиви инициативи, които подобряват не само на доброто здраве и достъпа до висококачествена храна, а влияят положително и на околната среда.