Онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”

На 22 юни 2021г. се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”, организирана от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (РСТ-ТТО), който е партньор за България и на двете състезания.

Събитието бе открито от г-н Камен Илиев, директор РСТ-ТТО, БАН и от г-жа Яна Балникова, зам.-министър, Министерство на икономиката на Република България.

В събитието взеха участие: Даниела Добрева от AZO GmbH (организатор на двете състезанията) – Германия,  д-р Ставри Николов (Digital Space Living Lab) и международните партньори на състезанията за България – Европейската асоциация на компаниите за дистанционно наблюдение на Земята – (EARSC, Франческа Пиато)  и асоциацията, представляваща европейските космическите агенции и организации (EURISY – Грация Фиоре); Паулина Раева, член на отбора победител в предизвикателството на Немския аерокосмически център (DLR) в Copernicus Masters 2020 и Катя Димитрова представи предизвикателствата в двете състезания, както и препоръки и насоки за кандидатстване, и специалните награди предоставени от РСТ-ТТО, БАН като партньор за България.

Български представители от научния сектор, които са партньори на състезанията за България, също взеха участие: Проф. Владислав Попов, зам-ректор на Аграрния университет – Пловдив и доц. Александър Ценов, Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, Технически университет – София.
Проф. Попов изказа подкрепата на Аграрния университет – Пловдив, относно състезанията за иновации на космическа тематика и представи Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на МОН, която има за цел провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства. Представени бяха четирите компонента на научната програма, като проф. Попов подчерта ползите от данните за наблюдение на Земята и трансфера на технологии за ефективността на управлението на процесите в земеделието.

Аграрния университет е партньор за състезанията на официалната уебстраница на състезанията Copernicus Masters и Galileo Masters на следните линкове:
https://copernicus-masters.com…
https://galileo-masters.eu/gal…

В сесията участваха между повече от 50 участника, включително студенти, представители на науката и индустрията и публичния сектор.