Представяне на EIT на 19 Европейска седмица на регионите и градовете

На 12 октомври 2021 г. EIT ще представи на заинтересованите страни от европейските региони и градове за периода 2021-2027 г. изграждането на иновационен капацитет, със специален акцент върху засилената регионална схема за иновации на EIT (EIT RIS) и новата инициатива на EIT HEI: Изграждане на капацитет за иновации за висшето образование.

Ще се проведе и дебат относно взаимодействието между национални, регионални и местни инициативи, европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и дейностите на общността на EIT.

За повече информация натиснете тук.