СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА НА EFSA – EU-FORA 2.0 (_EUROPEAN FOOD RISK ASSESSMENT FELLOWSHIP PROGRAMME_)

1. Покана за кандидатстване като стипендиант или като обучаваща организация с краен срок 18 МАРТ 2022 Г. Само организациите по чл. 36 (_Регламент_ (_ЕО_) № 178/2002) имат право да кандидатстват като обучаваща организация. Цялата налична информация относно поканата, запис от разяснителната информационна сесия, а също и често срещани „въпроси и отговори“ можете да намерите тук: https://www.efsa.europa.eu/en/…

2. Обществена поръчка за избор на изпълнител за организиране и провеждане на EU-FORA обучения с краен срок 17 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Обществената поръчка е отворена за всички видове организации/институции. Всички документи могат да бъдат намерени на адрес: https://etendering.ted.europa….