Участието на РСТ-ТТО в онлайн семинара „Satellite Earth Observation data supporting smart and resilient agriculture: the e-shape services“

На 1 октомври 2021г. офисът за трансфер на технологии – Риск Спейс Трансфер „РСТ-ТТО“ , БАН ще представи дейностите по работен пакет 2.2 „Използване на данни от наблюдения на Земята“ от Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на онлайн семинара: „Satellite Earth Observation data supporting smart and resilient agriculture: the e-shape services“. Събитието се провежда в рамките на международната конференцията „Smart Farming Conference”, част от „Photonic Applications Week” и се организира от двете водещи асоциации в европейската космическа екосистема – EURISY (Европейската асоциация на космическите агенции) и EARSC (Европейската асоциация на компаниите за дистанционно наблюдение на Земята), по проекта „e-shape” (https://e-shape.eu), финансиран по европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт „2020“.

За регистрация и повече информация:

https://e-shape.eu/index.php/news-events/e-shape-side-event-at-photonic-applications-week