Участие на Проф. д-р В. Попов в Предварителна среща на върха на ООН по хранителни системи

На 26 юли в Рим се проведе сесия на тема: Integration of Frontier Technologies and Indigenous Knowledge for Food Systems Transformation (https://caneus.org/unfss2021/), целяща формулиране на потенциална „Глобална изследователска инициатива и хранилище за знания за интегриране на местните знания в хранителните системи“, чрез „превръщане на иновациите в значим стимулиращ фактор“ за трансформация на хранителните системи и мобилизиране на партньорства с голям брой заинтересовани страни, включително потенциални механизми за финансиране с цел ускоряване на напредъка и въздействието върху Програмата на ООН до 2030 г. Сесията стартира официално предложената Глобална изследователска инициатива, която да подготви Срещата на високо равнище на ООН по хранителни системи през септември 2021 г. (UN Food Systems Summit) чрез мобилизиране на партньорства с различни заинтересовани страни, включително потенциални механизми за финансиране, за вземане на решения, насочени към овластяване на местните млади хора, преодоляване на езиковите бариери и сътрудничества между научноизследователските общности.
В Panel A: Setting the Stage & Raison d’être, Проф. В. Попов, Зам.-ректор на АУ – Пловдив, представи презентация на тема: Is the research collaboration a key to transforming the food system?, в която разясни визията на България и примера на АУ с Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“.