X-та генерална асамблея на LIFEWATCH ERIC

На проведената на 8 Юли 10-та Генерална Асамблея на Европейската електронна инфраструктура за наука и технологии в областта на биологичното разнообразие и екосистемните изследвания – LifeWatch ERIC https://www.lifewatch.eu/ , бе официално одобрено заявлението на Министерство на Образованието и Науката (МОН) на България за присъединяване към тази инфраструктура.

Номинираната партньорска организация от България, под финансовата координация на МОН, е Научната Инфраструктура (НИ) „PlantHealth – Център за диагностика и технологии в здравето на растенията“ https://plant-health.bg/ , който се координира от Аграрния университет в Пловдив и е включен в актуализираната Национална пътна карта на научноизследователската инфраструктура на България (2021-2027).

Приемането на България за член на LifeWatch ERIC означава, че НИ „PlantHealth“ ще се присъедини към престижна и активна общност и ще може да използва споделени съоръжения, ресурси и услуги, за да ускори научните постижения и да насърчи устойчивите изследвания. По-специално, LifeWatch ERIC ще помогне на PlantHealth да постави процеса на дигитализация на естествения капитал на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в контекст, за да обработват ефективно големи бази-данни, използвайки иновативни технологии като цифровите услуги на LifeWatch ERIC, FAIR-данни, виртуални изследователски среди (VREs) ) и инструменти за вземане на решения. Членството в LifeWatch ERIC ще се увеличи участието на България в общи изследователски проекти и програми, както и обучение на експерти в гореспоменатите услуги, магистърски и докторски програми, летни училища и дейности за разпространение.