Конкурси и програми на EIT-Food за 2023

EIT Food е инициатива на Европейския институт за иновации и технологии, която има за цел да подпомага иновативните идеи в областта на хранителните продукти и услуги, както и да насърчава прехода към кръговата и устойчива икономика в хранителния сектор.

EIT Food предлага финансиране за предприемачи в различни форми, като например:

  • Инкубационни програми – EIT Food предлага инкубационни програми, които са специално разработени за да помогнат на предприемачи да развият идеите си, да разработят бизнес моделите си и да ги превърнат в успешни стартиращи предприятия. Тези програми включват обучения, менторство, подкрепа от експерти в сектора и възможности за финансиране.
  • Акселерационни програми – EIT Food предоставя акселерационни програми, които имат за цел да помогнат на стартиращите предприятия да ускорят своя растеж и да постигнат по-голям успех. Тези програми включват финансова подкрепа, менторство, обучение и достъп до мрежи от инвеститори.
  • Финансиране на проекти – EIT Food предоставя финансиране за проекти, които имат за цел да насърчат иновации и да подпомогнат устойчивото развитие на хранителния сектор. Тези проекти могат да бъдат различни – от изследователски и развойни проекти до пилотни проекти и демонстрационни проекти.

Повече информация за предстоящите възмжности за финансиране можете да намерите тук.