Магистърски програми EIT FOOD

Отличителният белег на образователните програми на EIT е да предадат на своите студенти не само уменията и знанията, необходими за успех, но и да знаят какво да правят и как да решават реални житейски проблеми, всичко това с предприемачески начин на мислене.

Образователните програми на EIT на ниво магистър и доктор, насърчават студентите да станат по-креативни, иновативни и предприемачески ориентирани.

EIT Food привлича, развива и дава възможност на таланти да ръководят трансформацията на хранителната система в иновативен сектор, който произвежда здравословна и устойчива храна и се ползва с доверието на обществото.

Подробна информация относно предлаганите магистърски програми можете да намерите тук.