Международен симпозиум “Sustainable research infrastructure for a sustainable world”

На 22 февруари ще се проведе международен онлайн симпозиум на тема „Устойчива научноизследователска инфраструктура за устойчив свят“. Симпозиумът е организиран от един от най-известните и авторитетни японски  научни институти RIKEN.

В него ще вземат участие японски и чуждестранни специалисти, които обстойно ще представят научноизследователската инфраструктура на института RIKEN и възможностите за достъп в нея извън Япония.

Също така, ще говорят за възможностите, които дава инфраструктурата за търсене и намиране на специалисти, таланти, финансиране, обмяна на знания, научна информация, опит, и др.

Симпозиумът е насочен главно към представители на изследователски организации, изследователи, които се интересуват от използването на инфраструктурата на RIKEN и/или сътрудничество с RIKEN, студенти, политици, медии и др.

За участие е необходима предварителна регистрация до 20 февруари 2022 г.

Повече информация може да намерите на страницата на събитието – RIKEN Europe symposium 2022 „Sustainable research infrastructure for a sustainable world“ | RIKEN