Работна среща по ННП-Интелигентно растениевъдство

Ръководството на ИС на ННП-Интелигентно растениевъдство има удоволствието да Ви покани на първата работна среща на екипите по програмата, която ще се проведе на 02-03 септември 2021 г. от 09.30 ч. в зала „Вапцаров“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна.

По време на срещата ще се представи и обсъди напредъкът в изпълнението на задачите по програмата, както връзката между отделните екипи по работните пакети.

Желаещите да присъстват на събитието да се свържат с Диана Кунчева – dianpi@au-plovdiv.bg

Програма